1.  Blijf bij mij Heer

2.  De Klokken des levens

3.  Ginds in een steeg

4.  Geen smart meer daar omhoog

5.  Het ruw houten kruis

6.  De Naam van mij Heiland

7.  Spreek mij van Jezus mijn Heiland

8.  Er was een die gewillig

9.  ‘n Luister straalt van ‘t Bijbelblad

10. Nooit zag ik een Vriend

11. Het Paspoort

12. Vlied met uw leed

13. Zie ons wachten aan de Stromen

14. Ziet in blinde razernij

Op deze cd zijn diverse Urker amateurzangers te horen zoals:

 L. v.d. Berg, Cees Post, J. Hakvoort, J.v.d.Berg en natuurlijk Abblie Kramer

die met het uitbrengen van deze CD zijn lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan.

Een aantal liederen zingt hij solo,

maar ook verschillende duetten ging hij bij deze opname niet uit de weg.


J.v.d.Berg zorgde voor de keyboardbegeleiding zowel op de Yamaha als op de Roland Keyboard.


  

© De Zingende Zeeman  2016